اطلاعیه ها
بيشتر
تابلو اعلانات
بيشتر
فرم ها
بيشتر
تماس با ما
تماس با ما
آدرس : زنگی آباد - خیابان امام خمینی(ره) دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد

تلفن :33-33293932 و 55-33293851

نمابر: 33293852

کد پستی : 7639149283
 
ارزشیابی اساتید
 
جشنواره ذوی القربی
 
دانشگاه پیام نور زنگی آباد
 
دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد
 
دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد
 
 
 
 
 
 
پیوندها
برنامه کلاسی
بيشتر
میانترم
بيشتر
فرهنگی دانشجویی
بيشتر
تصوير ها
بيشتر
رشته های تحصیلی
درباره دانشگاه